Har journalistens yrkeskunnande försvunnit i en värld av Twitter, Facebook kommentarer och klickande?

Har journalistens yrkeskunnande försvunnit i en värld av Twitter, Facebook kommentarer och klickande?

Några av de viktigaste läxorna jag lärde mig vid journalistutbildningar i både Sverige och USA var att vara uppmärksam och försöka kontrollera mina förutfattade meningar; att inte underskatta mina läsare, och att mitt jobb var att ge mina läsare så mycket information som möjligt så han eller hon sedan kunde göra ett informerat beslut om frågan. Dessa riktlinjer är fortfarande vad jag rättar mig efter i min yrkesutövning. 

Frågan är dock om kunskapen försvunnit i en värld av Twitter, Facebook kommentarer och artikel klickande.

Läs resten av min debatt artikel “Journalistens yrkeskunnande i fara” i Uppsala Nya Tidning.

Advertisement