Till en Sfinx av Karin Boye:

Till en Sfinx av Karin Boye:

” Du är för spröd och känsligt vek för alla missljud som skära: du måste pansar bära
i livets hårdhänt lek.
Du liknar snäckan i en kylig damm, som aldrig krypet ur skalet fram,
så ouppnåelig.
så oförståeligt 
att ingen kommer dig nära ”

Ur Diktsamlingen Moln 1922

“You are too frail and too weak and tame
for all the discords that sever:
to wear armour you must endeavour
in life’s hard-handed game.
You are like the mollusc in chilly ponds
that never creeps out of her shell,
so unattainable,
so incomprehensible,
that no one will near you, ever” 


Translated to English by David McDuff 2005

Jag är glad att Karin Boye aldrig behövde leva i dagens internet klimat. Vad är det för fel på människor som bara vill förlöjliga och göra sina medmänniskor illa? Jag måste bara fråga… vad är nyttan? Varför?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s